Preludijum i fuga

Unos

Naziv unosa

Preludijum i fuga

Opis unosa

Rukopisne partiture za I violinu, II violinu, violu i violončelo

Kreator

Vladimir Milošević

Naziv zbirke

Etnomuzikologija

Kod zbirke

Vladimir Milošević

Kategorija

Instrumentalno djelo za gudački kvartet

Vrijeme nastanka

Mjesto nastanka

Mjesto

Opstina

Republika

Bosna i Hercegovina

Način nabavke

Poklon

Podaci o darodavcu

Vladimir Milošević

Predmet obradio

Sanja Pupac

Podaci o izlaganju

Predmet je publikovan

http://www.vladomilosevic.rs.ba/items

Katalog

Život protkan notama, Vlado Milošević