Sječivo

Unos

Naziv unosa

Sječivo

Opis unosa

Sječivo je odbitak čija je dužina dva puta veća od širine. Najčešće je pravilne forme, paralelnih ivica i sa paralelnim negativima prethodno odbijenih sječiva.

Naziv zbirke

Zbirka za kameno doba

Kod zbirke

Arheologija / Praistorija

Kod predmeta

Broj primjeraka/fragmenata/komada

1

Vrijeme nastanka

Mjesto nastanka

Pećina Rastuša

Bibliografski citat

Arheološki dnevnik paleolitskih istraživanja, Ivana Pandžić, JU Muzej RS, Banja Luka, 2014

Širina predmeta

0,015 m

Dužina predmeta

0,049 m

Debljina predmeta

0,005 m

Opis predmeta

nazupčano sječivo

Datum sakupljanja

Nalazište

Pećina Rastuša

Mjesto

Rastuša, selo Čečava, Teslić

Republika

Republika Srpska

Lokalitet

Pećina Rastuša

Doba

Kultura

srednji paleolit

Način nabavke

iskopavanje

Okolnosti nalaza

iskopavanje

Fotografija

Drago Vejnović

Predmet obradio

Ivana Pandžić i Ivana Jovanović

Podaci o izlaganju

Kameni svijet ledenog doba, Muzej RS, Banja Luka, 23/04/2014 - 26/02/2015; "Paleo Kaj?" Regionalni muzej Kopra, Slovenija, 05/03/2015 – 18/05/2015

Predmet je publikovan

da