Karakala (196-217)

Unos

Naziv unosa

Karakala (196-217)

Opis unosa

A : ANTONINVS PIVS AVG Bista imperatora sa lovorovim vijencem na desno R : PONTIF TR P XII COS III Virtus u vojničkoj opremi, s lijevom nogom na šljemu, stoji okrenut na desno; drži koplje i parazonij

Narodni naziv

denar

Naziv zbirke

Rimski i ranovizantijski novac 1 - 6. vijek

Mjesto nastanka

Kovnica Roma (Rim)

Prečnik predmeta

17 mm

Masa predmeta

2 gr

Opis predmeta

srebro

Skupovi unosa