Galerije Maksimijan (292-305)

Unos

Naziv unosa

Galerije Maksimijan (292-305)

Opis unosa

A : GAL VAL MAXIMIANVS NOB CAES Bista imperatora na desno sa zrakastom krunom. R : CONCORDIA MILITVM E [ XXI ] Cezar stoji na desno, drži skiptar ili parazonij i prima Viktoriju na kugli od Jupitera koji stoji okrenut na lijevo i drži skiptar.

Narodni naziv

antoninijan

Naziv zbirke

Rimski i ranovizantijski novac 1 - 6. vijek

Mjesto nastanka

Kovnica Cyzicus (Kapidag)

Prečnik predmeta

19 mm

Masa predmeta

2 gr

Opis predmeta

loše srebro

Skupovi unosa

[Bez naslova] [Bez naslova]