Valentinijan II (375-392)

Unos

Naziv unosa

Valentinijan II (375-392)

Opis unosa

A : DN VALENTINIANVS PF AVG Bista imperatora sa dijademom na desno. R : REPARATIO REI PVB Imperator stoji u sredini sa lijeve strane žena u klečećem položaju, s desne strane Viktorija.

Narodni naziv

majorina

Naziv zbirke

Rimski i ranovizantijski novac 1 - 6. vijek

Prečnik predmeta

23 mm

Masa predmeta

4 gr

Opis predmeta

bakar

Skupovi unosa

[Bez naslova] [Bez naslova]