Justinijan I (527-565)

Unos

Naziv unosa

Justinijan I (527-565)

Opis unosa

A : DN IVSTINI - ANVS PP AVG Bista imperatora sa dijademom na desno. R : VICTORIA AVGVSTORVM , CONO Viktorija sa krstom i vijencem u rukama.

Narodni naziv

solidus triens

Naziv zbirke

Rimski i ranovizantijski novac 1 - 6. vijek

Mjesto nastanka

Kovnica Constantinopolis (Carigrad)

Prečnik predmeta

16 mm

Masa predmeta

1,5 g

Opis predmeta

zlato

Skupovi unosa