Dubrovnik (XIV-XV vijek)

Unos

Naziv unosa

Dubrovnik (XIV-XV vijek)

Opis unosa

A : S BLASIVS RAGVSI Lik Sv. Vlaha, desnom rukom blagosilja a u lijevoj ruci biskupska palica, na glavi mitra. R : IC – XC Lik Isusa Hrista u mandorli, desnom rukom blagosilja.

Narodni naziv

dinar

Naziv zbirke

Srednjovjekovni bosanski, dubrovački i mletački novac 14 - 15. vijek

Prečnik predmeta

20 mm

Masa predmeta

1,5 gr

Opis predmeta

srebro

Skupovi unosa

[Bez naslova] [Bez naslova]