Venecija, Frančesko Dandolo (1328-1339)

Unos

Naziv unosa

Venecija, Frančesko Dandolo (1328-1339)

Opis unosa

A : FRA DANDVLO S M VENETI DVX Sveti Marko, zaštitnik Venecije, predaje zastavu duždu. R : IC – XC Lik Hrista Pantokratora na prijestolju.

Narodni naziv

groš

Naziv zbirke

Srednjovjekovni bosanski, dubrovački i mletački novac 14 - 15. vijek

Prečnik predmeta

20 mm

Masa predmeta

1,5 gr

Opis predmeta

srebro

Skupovi unosa

[Bez naslova] [Bez naslova]