Mahmud II (1808-1839)

Unos

Naziv unosa

Mahmud II (1808-1839)

Opis unosa

A: Tugra sultana Mahmuda II. R : Kovano 27 godine, u Konstantiniji, 1223. (AH)

Narodni naziv

20 para

Naziv zbirke

Turski novac 16 - 19. vijek

Mjesto nastanka

Kovnica Konstantinija (Istanbul) 1223/27. (AH)

Prečnik predmeta

21 mm

Masa predmeta

2 gr

Opis predmeta

posrebreni bakar

Skupovi unosa

[Bez naslova] [Bez naslova]