Sigismund I (1506-1548)

Unos

Naziv unosa

Sigismund I (1506-1548)

Opis unosa

A : SIGIS I REX PO DO TOCI PRVS U sredini bista kralja sa krunom. R : GROSS COMV IERR PRVSS 1531 U sredini orao raširenih krila sa mačem.

Narodni naziv

groš

Naziv zbirke

Poljski i pruski novac 15 - 17. vijek

Prečnik predmeta

23 mm

Masa predmeta

1 g

Opis predmeta

srebro

Skupovi unosa

[Bez naslova] [Bez naslova]