Dubrovnik (1688)

Unos

Naziv unosa

Dubrovnik (1688)

Opis unosa

A : S BLASIVS RAGVSII , 16 -88 U sredini Sv. Vlaho. R : TVTA SALVS U sredini Hrist u mandorli.

Narodni naziv

dinar

Naziv zbirke

Dubrovački novac 17 - 18. vijek

Prečnik predmeta

18 mm

Masa predmeta

1 g

Opis predmeta

srebro

Skupovi unosa