Aleksandar I Karađorđević (1921-1934)

Unos

Naziv unosa

Aleksandar I Karađorđević (1921-1934)

Opis unosa

A : АЛЕКСАНДАР I. КРАЉ СРБА, ХРВАТА И СЛОВЕНАЦА U sredini glava kralja na lijevo. R : 2 , ДИНАРА , 1925 Okolo vijenac, iznad kruna.

Narodni naziv

2 dinara

Naziv zbirke

Novac Kraljevine SHS i Kraljevine Jugoslavije 1918 - 1941.

Mjesto nastanka

Prečnik predmeta

27 mm

Masa predmeta

10 g

Opis predmeta

nikl-bakar

Skupovi unosa