FNR Jugoslavija 1955.

Unos

Naziv unosa

FNR Jugoslavija 1955.

Opis unosa

A : FEDERATIVNA NARODNA REPUBLIKA JUGOSLAVIJA U sredini grb FNRJ. R : 10 , ДИНАРА , 1955 Bista djevojke sa klasjem u ruci.

Narodni naziv

10 dinara

Naziv zbirke

Jugoslovenski novac 1945 - 1989.

Mjesto nastanka

Prečnik predmeta

21 mm

Masa predmeta

3 g

Opis predmeta

bronza

Skupovi unosa

[Bez naslova] [Bez naslova]