SFR Jugoslavija 1983.

Unos

Naziv unosa

SFR Jugoslavija 1983.

Opis unosa

A : СФР ЈУГОСЛАВИЈА – SFR JUGOSLAVIJA U sredini grb SFRJ. R : 10 , ДИНАРА DINARA DINARJEV ДИНАРИ 1983

Narodni naziv

10 dinara

Naziv zbirke

Jugoslovenski novac 1945 - 1989.

Mjesto nastanka

Prečnik predmeta

23 mm

Masa predmeta

5 g

Opis predmeta

nikl

Skupovi unosa