ND Hrvatska 1943.

Unos

Naziv unosa

ND Hrvatska 1943.

Narodni naziv

5.000 kuna

Naziv zbirke

Katalog papirnog novca

Vrijeme nastanka

Mjesto nastanka

Lajpcig i Berlin

Širina predmeta

0,084 m

Dužina predmeta

0,184 m

Skupovi unosa