FNR Jugoslavija 1946.

Unos

Naziv unosa

FNR Jugoslavija 1946.

Narodni naziv

1.000 dinara

Naziv zbirke

Vrijeme nastanka

Mjesto nastanka

Širina predmeta

0,077 m

Dužina predmeta

0,153 m

Skupovi unosa

[Bez naslova] [Bez naslova]