SFR Jugoslavija 1963.

Unos

Naziv unosa

SFR Jugoslavija 1963.

Narodni naziv

500 dinara

Naziv zbirke

Katalog papirnog novca

Vrijeme nastanka

Mjesto nastanka

Širina predmeta

0,064 m

Dužina predmeta

0,134 m

Skupovi unosa