Kečiga Acipenser ruthenus Linnaeus, 1758

Unos

Naziv unosa

Kečiga Acipenser ruthenus Linnaeus, 1758

Naziv zbirke

Ribe, vodozemci i gmizavci

Broj primjeraka/fragmenata/komada

1

Klasa

OSTEICHTHYES Huxley, 1880 [para]

Red

Acipenseriformes L. S. Berg, 1940

Porodica

Acipenseridae Bonaparte, 1831

Rod

Acipenser Linnaeus, 1758

Vrsta

Kečiga Acipenser ruthenus Linnaeus, 1758

Stanište

Prema Vukoviću (1977), dolazi u rijeku Savu i donje tokove njenih većih pritoka

Katalog

br. 2: Kečiga Acipenser ruthenus Linnaeus, 1758; Autor eksponata Žarko Milanović, ihtiopreparator. (Orig. fot. B. Gašić.)