Som Silurus glanis Linnaeus, 1758

Unos

Naziv unosa

Som Silurus glanis Linnaeus, 1758

Naziv zbirke

Ribe, vodozemci i gmizavci

Broj primjeraka/fragmenata/komada

2

Red

Siluriformes Hay, 1929

Porodica

Siluridae Cuvier, 1816

Rod

Silurus Linnaeus, 1758

Vrsta

Som Silurus glanis Linnaeus, 1758

Stanište

Prema Vukoviću (1977), nastanjuje rijeku Savu i donje tokove njenih pritoka.

Katalog

br. 20: Som Silurus Glanis Linnaeus, 1758; Autor eksponata Žarko Milanović, ihtiopreparator. (Orig. fot. B. Gašić.)