Štuka Esox lucius Linnaeus, 1758

Unos

Naziv unosa

Štuka Esox lucius Linnaeus, 1758

Naziv zbirke

Ribe, vodozemci i gmizavci

Broj primjeraka/fragmenata/komada

3

Red

Salmoniformes Greenwood et al., 1966

Porodica

Rod

Vrsta

Štuka Esox lucius Linnaeus, 1758

Stanište

Prema Vukoviću (1977), nastanjuje vode Crnomorskog sliva.

Katalog

br. 22: Štuka Esox lucius Linnaeus, 1758; Autor eksponata Žarko Milanović, ihtiopreparator. (Orig. fot. B. Gašić.)

Skupovi unosa

[Bez naslova]