Podunavski vodenjak Triturus dobrogicus (Kiritzesku, 1903)

Unos

Naziv unosa

Podunavski vodenjak Triturus dobrogicus (Kiritzesku, 1903)

Naziv zbirke

Ribe, vodozemci i gmizavci

Broj primjeraka/fragmenata/komada

23

Vrsta

Podunavski vodenjak Triturus dobrogicus (Kiritzesku, 1903)

Stanište

Rasprostranjenje ove vrlo sumnjive vrste u Republici Srpskoj još nije jasno razgraničeno. Esma Đurović i saradnici (Đurović i sur., 1979) tvrde da naseljava "... sjevernu Bosnu i Posavinu", dok Lelo (Lelo, 2001) navodi dva konkretna mjesta na krajnjem sjeveroistoku Republike Srpske: Batković i Tavnu. Primjeri iz zbirke Muzeja Republike Srpske dokazuju da ga ima u okolini Banje Luke. Najjužnji poznati nalaz krestastih vodenjaka Triturus cristatus sensu latiore za Republiku Srpsku navodi Bolkay (1924), a potiče sa Zelengore na granici s Hercegovinom. Moguće je da primjerci sa Zelengore pripadaju novopriznatoj, ali krajnje sumnjivoj "vrsti" Triturus macedonicus (Karaman, 1922).

Katalog

br. 39: Podunavski vodenjak Triturus dobrogicus (Kiritzesku, 1903);Autor eksponata Hamdija Demirović, muzejski zoopreparator; (Orig. fot. B. Gašić.)

Skupovi unosa

[Bez naslova]