Žaba travnjača Rana temporaria Linnaeus, 1758

Unos

Naziv unosa

Žaba travnjača Rana temporaria Linnaeus, 1758

Naziv zbirke

Ribe, vodozemci i gmizavci

Broj primjeraka/fragmenata/komada

4

Vrsta

Žaba travnjača Rana temporaria Linnaeus, 1758

Stanište

Široko je rasprostranjena, ali su nalazi srazmjerno oskudni i potiču uglavnom s Kozare (Mihailinović, 1963) i iz šire okoline Sarajeva: Koševo potok, potok Vogošća, Trebević, Stambulčić, Vučja Luka, Ravna planina, Gola Jahorina (Bolkay, 1924); Begovica kod Pala (Bolkay, 1929c).

Katalog

br. 44: Žaba travnjača Rana trmporaria Linnaeus, 1758; Autor eksponata Borivoje Žuža, muzejski konzervator, taksidermista. (Orig. fot. B. Gašić.)

Skupovi unosa

[Bez naslova]