Blavor Ophisaurus apodus (Pallas, 1775)

Unos

Naziv unosa

Blavor Ophisaurus apodus (Pallas, 1775)

Naziv zbirke

Ribe, vodozemci i gmizavci

Broj primjeraka/fragmenata/komada

1

Rod

Ophisaurus Daudin, 1803 (укљ. Pseudopus Merrem, 1820)

Vrsta

Blavor Ophisaurus apodus (Pallas, 1775)

Stanište

Naseljava isključivo južnohercegovački dio Republike Srpske. Svi nalazi su zabilježeni u okolini Trebinja i Bileće, a navodi ih Bolkay (1924). Werner (1898) navodi da je „... po pričanju domaćeg svijeta i kod Moska ... često“

Katalog

br. 56: Blavor phisaurus apodus (Pallas, 1775); Autor eksponata Borivoje Žuža, muzejski konzervator, taksidermista. (Orig. fot. B. Gašić.)