mala ušara

Unos

Naziv unosa

mala ušara

Naziv zbirke

Ornitološka zbirka

Red

Porodica

Vrsta

Asio otus (L.) 1758. – mala ušara

Opis predmeta

Preparat pronađen u depou bez prateće dokumentacije.