velika strnadica

Unos

Naziv unosa

velika strnadica

Naziv zbirke

Ornitološka zbirka

Porodica

Vrsta

Emberiza calandra L. 1758. – velika strnadica

Opis predmeta

Preparat pronađen u depou bez prateće dokumentacije.