Platalea leucorodia L. 1758. – čaplja kašikara

Unos

Naziv unosa

Platalea leucorodia L. 1758. – čaplja kašikara

Naziv zbirke

Ornitološka zbirka

Porodica

THRESKIORNITIDAE

Vrsta

Platalea leucorodia L. 1758. – čaplja kašikara

Pol

nepoznat

Starost

IV 1956

Mjesto

Bardača - ribnjaci