Perdix perdix (L.) 1758. – poljska jarebica

Unos

Naziv unosa

Perdix perdix (L.) 1758. – poljska jarebica

Naziv zbirke

Porodica

Vrsta

Perdix perdix (L.) 1758. – poljska jarebica

Pol

?ženka

Starost

15. XII 1976

Mjesto

Rakovačke bare - Petrićevac

Skupovi unosa