Fulica atra L. 1758. – liska (sarka)

Unos

Naziv unosa

Fulica atra L. 1758. – liska (sarka)

Naziv zbirke

Red

Porodica

Vrsta

Fulica atra L. 1758. – liska (sarka)

Mjesto

Preparat pronađen u depou bez prateće dokumentacije, balg.??

Skupovi unosa