Prsten

Unos

Naziv unosa

Prsten

Opis unosa

Prsten od lima u vidu trake, sa suženim i zaobljenim krajevima koji se preklapaju. Sa vanjske strane, po čitavoj površini, ukrašen je paralelnim nizovima ureza, koji se ukrštaju i prepliću.

Naziv zbirke

Kategorija

Vrijeme nastanka

Širina predmeta

0,020 m, obruča 0,011 m

Visina predemta

0,020 m

Opis predmeta

Prsten od lima u vidu trake, sa suženim i zaobljenim krajevima koji se preklapaju. Sa vanjske strane, po čitavoj površini, ukrašen je paralelnim nizovima ureza, koji se ukrštaju i prepliću.

Datum sakupljanja

Lokalitet

Šipovo, Crkvine, grob 26

Materijal ili tehnika

Bronza, lim, urezivanje, savijanje

Predmet je publikovan

Neobjavljeno

Skupovi unosa

[Bez naslova]