Prsten

Unos

Naziv unosa

Prsten

Opis unosa

Prsten, sa karikom polukružnog presjeka, koja na "glavi" prelazi u ravno proširenje, ovalnog oblika, po obodu oivičeno urezanom linijom, a u unutrašnjosti sa prikazom stilizovane figure ratnika, sa kopljem u desnoj ruci i štitom u lijevoj.

Naziv zbirke

Kategorija

PRSTENJE SA PROFILISANOM GLAVOM

Vrijeme nastanka

XII - polovina XIII vijeka

Širina predmeta

0,021 m

Visina predemta

0,021 m

Opis predmeta

Prsten, sa karikom polukružnog presjeka, koja na "glavi" prelazi u ravno proširenje, ovalnog oblika, po obodu oivičeno urezanom linijom, a u unutrašnjosti sa prikazom stilizovane figure ratnika, sa kopljem u desnoj ruci i štitom u lijevoj.

Datum sakupljanja

Lokalitet

Šipovo, Crkvina, grob 9 ili 9A

Materijal ili tehnika

Bronza, livenje, urezivanje

Predmet je publikovan

Neobjavljeno.

Skupovi unosa

[Bez naslova]