Privesak

Unos

Naziv unosa

Privesak

Opis unosa

Zelenkastozlatna patina,privesak u obliku praporca sa nožicom,raščlanjenog tela,čiji centralni dio čini šuplja kugla sa vertikalnim prorezima,glava je polumesečasta, a nožica vretenasta

Kategorija

Vrijeme nastanka

Dužina predmeta

0,075 m

Opis predmeta

Zelenkastozlatna patina,privesak u obliku praporca sa nožicom,raščlanjenog tela,čiji centralni dio čini šuplja kugla sa vertikalnim prorezima,glava je polumesečasta, a nožica vretenasta

Datum sakupljanja

Nalazište

Materijal ili tehnika

Način nabavke

Slučajni nalaz

Predmet je publikovan

Neobjavljen

Skupovi unosa

[Bez naslova]