Fibula

Unos

Naziv unosa

Fibula

Opis unosa

Zelenkastozatasta patina.Fragmentovana fibula čertoza tipa sa spiralnom, delimično oštećenom, konstrukcijom, ima pločasti listoliki luk, na čijem završetku se nalaze malo ispupčenje i linearni urezi. Duž ivica urezana je ukrasna traka

Kategorija

Vrijeme nastanka

Dužina predmeta

0,06 m

Opis predmeta

Zelenkastozatasta patina.Fragmentovana fibula čertoza tipa sa spiralnom, delimično oštećenom, konstrukcijom, ima pločasti listoliki luk, na čijem završetku se nalaze malo ispupčenje i linearni urezi. Duž ivica urezana je ukrasna traka

Nalazište

Materijal ili tehnika

Način nabavke

Slučajni nalaz

Predmet je publikovan

Neobjavljen

Skupovi unosa

[Bez naslova]