Fibula

Unos

Naziv unosa

Fibula

Opis unosa

Zlatnožuta patina.Fragmentovana fibula čertoza tipa sa spiralnom konstrukcijom, ima masivni čunasti luk i spiralnu petlju na nozi, sa alkicom. Nedostaje igla.

Kategorija

Vrijeme nastanka

Dužina predmeta

4,5 cm

Opis predmeta

Zlatnožuta patina.Fragmentovana fibula čertoza tipa sa spiralnom konstrukcijom, ima masivni čunasti luk i spiralnu petlju na nozi, sa alkicom. Nedostaje igla.

Datum sakupljanja

Nalazište

Materijal ili tehnika

Način nabavke

Slučajni nalaz

Predmet je publikovan

Neobjavljen

Skupovi unosa

[Bez naslova]