Fibula

Unos

Naziv unosa

Fibula

Opis unosa

Zlatnosmeđa patina.Poznolatenska lučna fibula, sa glavom u obliku kratkog spiralnog navoja, ima unutrašnju tetivu i trakasti luk, ukrašen uzdužnim kanelurama. Noga sepostepeno sužava ka oštećenom držaču igle. Nedostaje završni deo igle.

Kategorija

Vrijeme nastanka

I v.st.e. - I n.e.

Dužina predmeta

0,07 m

Opis predmeta

Zlatnosmeđa patina.Poznolatenska lučna fibula, sa glavom u obliku kratkog spiralnog navoja, ima unutrašnju tetivu i trakasti luk, ukrašen uzdužnim kanelurama. Noga se
postepeno sužava ka oštećenom držaču igle. Nedostaje završni deo igle.

Datum sakupljanja

Nalazište

Materijal ili tehnika

Način nabavke

Arheološki nalaz

Predmet je publikovan

Neobjavljen

Skupovi unosa