Fibula

Unos

Naziv unosa

Fibula

Opis unosa

Zlatnosmeđa patina.Poznolatenska lučna fibula, sa glavom u obliku kratkog spiralnog navoja, ima stanjeni trakasti luk, koji se postepeno sužava ka oštećenom držaču igle.

Kategorija

Vrijeme nastanka

I v.st.e. - I n.e.

Dužina predmeta

0,063 m

Opis predmeta

Zlatnosmeđa patina.Poznolatenska lučna fibula, sa glavom u obliku kratkog spiralnog navoja, imastanjeni trakasti luk, koji se postepeno sužava ka oštećenom držaču igle.

Datum sakupljanja

Nalazište

Materijal ili tehnika

Način nabavke

Arheološki nalaz

Predmet je publikovan

Neobjavljen

Skupovi unosa