Pojasna kopča

Unos

Naziv unosa

Pojasna kopča

Opis unosa

Zelenkastosmeđa patina.Mala okrugla perforirana pojasna kopča u obliku trolisne deteline, sa kukicom na jednoj, i funkcionalnom petljom na drugoj strani.

Kategorija

Vrijeme nastanka

Dužina predmeta

0,02 m

Opis predmeta

Zelenkastosmeđa patina.Mala okrugla perforirana pojasna kopča u obliku trolisne deteline, sa kukicom na jednoj, i funkcionalnom petljom na drugoj strani.

Datum sakupljanja

Nalazište

Čitluk, Grobljice, grob 1

Materijal ili tehnika

Način nabavke

Arheološki nalaz

Predmet je publikovan

Neobjavljen

Skupovi unosa

[Bez naslova] [Bez naslova]