Dugme-toka

Unos

Naziv unosa

Dugme-toka

Opis unosa

Zlatnosmeđa patina.Kupasto dugme-toka, sa funkcionalnom ušicom na unutrašnjoj strani, ukrašeno je tehnikom urezivanja, kombinacijom linearnih motiva, kružnih, polukružnih i trougaonih, radijalno, i relativno simetrično, raspoređenih.

Kategorija

Vrijeme nastanka

IX - VIII v. st. е

Bibliografski citat

V. Nikolić, 1962, 75-76, sl. 27, dat. Ha B.

Prečnik predmeta

0,08 m

Opis predmeta

Zlatnosmeđa patina.Kupasto dugme-toka, sa funkcionalnom ušicom na unutrašnjoj strani, ukrašeno je tehnikom urezivanja, kombinacijom linearnih motiva, kružnih, polukružnih i trougaonih, radijalno, i relativno simetrično, raspoređenih.

Datum sakupljanja

Materijal ili tehnika

Način nabavke

Slučajni nalaz

Skupovi unosa