Falera

Unos

Naziv unosa

Falera

Opis unosa

Zelenkastozlatasta patina.Okrugla falera, blago ispupčena, delimično oštećene ivice i centralnog dela, ima funkcionalnu rupicu na jednoj, i ostatak spojne konstrukcije na drugoj strani. Ukrašena je tehnikom urezivanja.Oko centralnog polja sa dugmetastim ispupčenjem radijalno su raspoređena koncentrična polja, razdvojena višestrukim ukrasnim trakama, parna polja ispunjena su nizovima koncentričnih kružića

Kategorija

Vrijeme nastanka

Bibliografski citat

V. Nikolić, 1962, 75-76, sl. 26, dat. Ha B- Ha C.

Prečnik predmeta

0,085 m

Opis predmeta

Zelenkastozlatasta patina.Okrugla falera, blago ispupčena, delimično oštećene ivice i centralnog dela, ima funkcionalnu rupicu na jednoj, i ostatak spojne konstrukcije na drugoj strani. Ukrašena je tehnikom urezivanja.Oko centralnog polja sa dugmetastim ispupčenjem radijalno su raspoređena koncentrična polja, razdvojena višestrukim ukrasnim trakama, parna polja ispunjena su nizovima koncentričnih kružića

Datum sakupljanja

Nalazište

Materijal ili tehnika

Način nabavke

Slučajni nalaz

Skupovi unosa

[Bez naslova]