Dugme

Unos

Naziv unosa

Dugme

Opis unosa

Zelenkastosiva patina.Okruglo dugme sa plastičnim, oštećenim, ispupčenjem u centralnom polju, ima ivičnu ukrasnu traku, izvedenu pseudotordiranjem

Kategorija

Prečnik predmeta

0,019 m

Opis predmeta

Zelenkastosiva patina.Okruglo dugme sa plastičnim, oštećenim, ispupčenjem u centralnom polju, ima ivičnu ukrasnu traku, izvedenu pseudotordiranjem

Datum sakupljanja

Nalazište

Materijal ili tehnika

Način nabavke

Arheološki nalaz

Predmet je publikovan

Neobjavljen

Skupovi unosa

[Bez naslova]