Grivna

Unos

Naziv unosa

Grivna

Opis unosa

Zelena patina.Grivna, otvorenih krajeva, sa tragovima urezanog linearnog ukrasa.

Kategorija

Ostava bronzanog nakita

Vrijeme nastanka

Pozno bronzano doba

Bibliografski citat

V. Nikolić, 1962, 70-71, sl. 30-31, dat. Ha A-B.

Prečnik predmeta

0,112 m

Opis predmeta

Zelena patina.Grivna, otvorenih krajeva, sa tragovima urezanog linearnog ukrasa.

Datum sakupljanja

Nalazište

Medeno polje,Banjaluka

Materijal ili tehnika

Način nabavke

Slučajni nalaz

Skupovi unosa