Fibula

Unos

Naziv unosa

Fibula

Opis unosa

Zlena patina.Ranohalštatska fragmentovana fibula naočarastog tipa, sastavljena od dva spiralna diska sa sedam navoja. Nedostaje igla.

Kategorija

Vrijeme nastanka

Dužina predmeta

0,065 m

Opis predmeta

Zelena patina.Ranohalštatska fragmentovana fibula naočarastog tipa, sastavljena od dva spiralna diska sa sedam navoja.Nedostaje igla.

Datum sakupljanja

Nalazište

Materijal ili tehnika

Način nabavke

Slučajni nalaz

Predmet je publikovan

Neobjavljen

Skupovi unosa

[Bez naslova]