Fibula

Unos

Naziv unosa

Fibula

Opis unosa

Bronza, livenje, zlatnozelena patina.Poznohalštatska fragmentovana lučna fibula guseničastog tipa, ima masivnii krupno narebreni luk, četvrtastu nogu sa urezanim ukrasnim trakama. Držač
igle i igla nedostaju.

Kategorija

Vrijeme nastanka

Prva polovina V-IV v.st.e.

Dužina predmeta

0,052 m

Opis predmeta

Bronza, livenje, zlatnozelena patina.Poznohalštatska fragmentovana lučna fibula guseničastog tipa, ima masivni
i krupno narebreni luk, četvrtastu nogu sa urezanim ukrasnim trakama. Držač
igle i igla nedostaju.

Datum sakupljanja

Nalazište

Materijal ili tehnika

Način nabavke

Slučajni nalaz

Predmet je publikovan

Neobjavljen

Skupovi unosa

[Bez naslova]