Fibula

Unos

Naziv unosa

Fibula

Opis unosa

Zlatnosmeđa patina.Poznohalštatska, fragmentovana jednopetljasta lučna fibula, čertoza tipa, sa tri plastična zadebljanja na luku, ima pločastu nogu sa dvostrukimplastičnim dugmetom.

Kategorija

Vrijeme nastanka

Dužina predmeta

0,042 m

Opis predmeta

Zlatnosmeđa patina.Poznohalštatska, fragmentovana jednopetljasta lučna fibula, čertoza tipa, sa tri plastična zadebljanja na luku, ima pločastu nogu sa dvostrukim
plastičnim dugmetom.

Datum sakupljanja

Nalazište

Materijal ili tehnika

Način nabavke

Slučajni nalaz

Predmet je publikovan

Neobjavljen

Skupovi unosa

[Bez naslova]