Fibula

Unos

Naziv unosa

Fibula

Opis unosa

Zlatnosmeđa patina.Fragmentovana fibula srednjolatenske sheme ima posuvraćenu žičanu nogu, spojenu sa lukom dvema većim ukrasnim kuglicama. Nedostaju glava savišestrukim spiralnim navojem i igla.

Kategorija

Vrijeme nastanka

II v.st.e. - početak I v.n.e.

Dužina predmeta

0,06 m

Opis predmeta

Zlatnosmeđa patina.Fragmentovana fibula srednjolatenske sheme ima posuvraćenu žičanu nogu, spojenu sa lukom dvema većim ukrasnim kuglicama. Nedostaju glava sa
višestrukim spiralnim navojem i igla.

Datum sakupljanja

Nalazište

Materijal ili tehnika

Način nabavke

Slučajni nalaz

Predmet je publikovan

Neobjavljen

Skupovi unosa

[Bez naslova]