Fibula

Unos

Naziv unosa

Fibula

Opis unosa

Bronzana jednočlana profilisana fibula s jednim dugmetastim zadebljanjemna luku i dvije kružne rupice na držaču igle. Na glavi je potporna greda a na
kraju stope dugmetasto zadebljanje.

Kategorija

Nakit za odjeću

Vrijeme nastanka

Bibliografski citat

Bojović D., 1983, 31.

Širina predmeta

0,017 m

Dužina predmeta

0,063 m

Opis predmeta

Bronzana jednočlana profilisana fibula s jednim dugmetastim zadebljanjem
na luku i dvije kružne rupice na držaču igle. Na glavi je potporna greda a na
kraju stope dugmetasto zadebljanje.

Materijal ili tehnika

Način nabavke

Slučajni nalaz

Skupovi unosa