Fibula

Unos

Naziv unosa

Fibula

Opis unosa

Lengerasta fibula sa oprugom na glavi od trinaest spiralnih navoja, spoljašnjom tetivom i potpornom pravougaonom pločicom, ukrašenom urezima. Luk je na početku proširen u vidu lengera, čiji se krajevi završavaju malim zadebljanjem. Luk se prema stopi sužava i na prelasku u nju nalazi se profilisano zadebljanje. Na kraju stopeje loptasto ispupčenje sa trnom na vrhu.

Kategorija

Nakit za odjeću

Vrijeme nastanka

Kraj II i početak III vijeka.

Bibliografski citat

Bojović D.1983, T.XVI,145.

Širina predmeta

0,03 m

Dužina predmeta

0,045 m

Opis predmeta

Lengerasta fibula sa oprugom na glavi od trinaest spiralnih navoja, spoljašnjom tetivom i potpornom pravougaonom pločicom, ukrašenom urezima. Luk je na početku proširen u vidu lengera, čiji se krajevi završavaju malim zadebljanjem. Luk se prema stopi sužava i na prelasku u nju nalazi se profilisano zadebljanje. Nakraju stopeje loptasto ispupčenje sa trnom na vrhu.

Materijal ili tehnika

Bronza,livenje,urezivanje

Način nabavke

Slučajni nalaz

Skupovi unosa