Fibula

Unos

Naziv unosa

Fibula

Opis unosa

Bronzana dvočlana krstasta fibula. Nedostaje igla. Na kraju šestougaone poprečne grede su prstenasta zadebljanja, ukrašena zarezima, na koja se nastavljaju jajolike lukavice, neznatno facetirane, kao i lukovica na početku luka. Luk je trapezastog presjeka. Na prelazu u stopu luk je stanjen i ukrašen pločicom na kojoj su zadebljanja u vidu rebra. Na stopi je linearni ornament.

Kategorija

Nakit za odjeću

Vrijeme nastanka

Bibliografski citat

Bojović D., 1983. T. XL, 383.

Širina predmeta

0,053 m

Dužina predmeta

0,075 m

Opis predmeta

Bronzana dvočlana krstasta fibula. Nedostaje igla. Na kraju šestougaone poprečne grede su prstenasta zadebljanja, ukrašena zarezima, na koja se nastavljaju jajolike lukavice, neznatno facetirane, kao i lukovica na početku luka. Luk je trapezastog presjeka. Na prelazu u stopu luk je stanjen i ukrašen pločicom na kojoj su zadebljanja u vidu rebra. Na stopi je linearni ornament.

Materijal ili tehnika

Način nabavke

Slučajni nalaz

Skupovi unosa