Pređica

Unos

Naziv unosa

Pređica

Opis unosa

Pređica dvodjelne kopče sa alkom kružnog oblika. Alka je tanka i kružnog je presjeka. Trn je povijen i naliježe na zadebljanoj strani alke. Ukrašena je oko trna sa šest crta.

Kategorija

Nakit za odjeću

Vrijeme nastanka

Prečnik predmeta

0,02 m

Opis predmeta

Pređica dvodjelne kopče sa alkom kružnog oblika. Alka je tanka i kružnog je presjeka. Trn je povijen i naliježe na zadebljanoj strani alke. Ukrašena je oko trna sa šest crta.

Datum sakupljanja

Nalazište

Materijal ili tehnika

Način nabavke

Arheološki nalaz

Predmet je publikovan

Neobjavljen

Skupovi unosa