Narukvica

Unos

Naziv unosa

Narukvica

Opis unosa

Fragmentovana narukvica zatvorenog tipa, polukružnog D presjeka, od staklenepaste tamno plave boje, sa plastičnim rebrima.

Kategorija

Nakit za odjeću

Vrijeme nastanka

Bibliografski citat

Radoja M.,1999-2000, 252. 139

Širina predmeta

0,007 m; 0,01 m; 0,01 m; 0,005 m; 0,005 m; 0,007 m; 0,007 m

Dužina predmeta

0,025 m; 0,04 m; 0,042 m; 0,045 m; 0,05 m; 0,05 m; 0,06 m

Opis predmeta

Fragmentovana narukvica zatvorenog tipa, polukružnog D presjeka, od staklene paste tamno plave boje, sa plastičnim rebrima.

Datum sakupljanja

Nalazište

Način nabavke

Arheološki nalaz

Skupovi unosa