Narukvica

Unos

Naziv unosa

Narukvica

Opis unosa

Fragmentovana dječija narukvica od svijetlo plave staklene paste, saplastičnim rebrima.

Kategorija

Nakit za odjeću

Vrijeme nastanka

Širina predmeta

0,03 m

Dužina predmeta

0,038 m

Opis predmeta

Fragmentovana dječija narukvica od svijetlo plave staklene paste, sa
plastičnim rebrima.

Datum sakupljanja

Nalazište

Način nabavke

Arheološki nalaz

Predmet je publikovan

Neobjavljen

Skupovi unosa